ติดต่อเรา

สำนักงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production (JAP) อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

  • เบอร์โทรติดต่อ : +66 5387 3618
  • แฟ็กซ์ : +66 5387 3628
  • อีเมล์ : JAP@mju.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://jap.mju.ac.th

ส่งข้อความติดต่อเรา: