เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
5
 เมื่อวาน
9
 เดือนนี้
470
 เดือนที่ผ่านมา
674
 ปีนี้
1,144
 ปีที่ผ่านมา
76,825
   ทั้งหมด
174,278
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

ค้นหา วารสาร

ปีที่ ฉบับที่
ปีที่ ฉบับที่ รูปภาพ ชื่อวารสาร เอกสาร บทความ
5 2 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
Journal of Agricultural Production Vol 5 Issue 2
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
5 1 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
Journal of Agricultural Production Vol 5 Issue 1
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2566
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
4 3 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
Journal of Agricultural Production Vol 4 Issue 3
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
4 2 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
Journal of Agricultural Production Vol 4 Issue 2
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
4 1 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
Journal of Agricultural Production Vol 4 Issue 1
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
3 3 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
Journal of Agricultural Production Vol. 3 Issue 2
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
3 2 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
Journal of Agricultural Production Vol. 3 Issue 2
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
3 1 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
Journal of Agricultural Production Vol. 3 Issue 1
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
2 3 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
Journal of Agricultural Production Vol. 2 Issue 3
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
2 2 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
Journal of Agricultural Production Vol. 2 Issue 2
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
2 1 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
Journal of Agricultural Production Vol. 2 Issue 1
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
1 3 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
Journal of Agricultural Production Vol. 1 Issue 3
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
1 2 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
Journal of Agricultural Production Vol. 1 Issue 2
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร
บทความ
1 1 วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
Journal of Agricultural Production Vol. 1 Issue 1
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทความ