เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
13
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
Journal of Agricultural Production Vol. 1 Issue 2

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. อิทธิพลของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการสะสมอินทรีย์สาร ในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ของผลมะม่วง
         ณัชฐ์ธพงศ์ เพชรอำไพ และ ภูมิศักดิ์ อินทนนท์

     2. การผลิตเคพกูสเบอร์รีในวัสดุปลูกไร้ดิน
         ชินพันธ์ ธนารุจ และ วิภาวี มีระหันนอก

     3. Selection of Potato Trial Varieties in Northern Thailand
         S. Chucheep, T. Duangyam, K. Faiupara and O. Wongmetha

     4. ประสิทธิภาพของชอล์กสมุนไพรป้องกันมด
         ดวงกมล ส่างแก้ว, นนทลีย์ มูฮาหมัดสลาม และ ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์

     5. บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียมในกระบวนการชักนำ ให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง
         นิลวรรณ นิ่มน้อย และ สิริวัฒน์ สาครวาสี

     6. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
         พนิดา สาลีอาจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค์ เครือคำ และ ปภพ จี้รัตน์

     7. การเคลือบเมล็ดพันธุ์
         จักรพงษ์ กางโสภา

     8. การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตลำไยนอกฤดู
         นพดล จรัสสัมฤทธิ์, มลธิดา ธิศาเวช, วรรณอุษา ผาคำ, และ บุรินทร์ พิชัยรัตน์

 

ผู้เข้าชม : 749 ท่าน