เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
10
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
Journal of Agricultural Production Vol. 1 Issue 3

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลำไยของเกษตรกรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
         ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล , พุฒิสรรค์ เครือคำ , ภรณ์ปวีร์ คำอุด , สุจิวรรณ โกติแพง , สุชาดา ปงกา , อารียา สุฤทธิ์ , ปภพ จี้รัตน์

     2. Effects of organic compounds on micropropagation of strawberry ‘Pharachatan 80’
         Sukalya Poothong, Naraporn Piamsuwanvara

     3. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเขยตายในการควบคุม ลูกนํ้ายุงลายบ้าน
         ยุวดี สีนวนขำ, กาญจนา เกตุอ่อน, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

     4. Relationship of ethylene production on climacteric behavior in guava (Psidium guajava L.) leaf disks
         Tanyakan Seephueng, Ching-Chang Shiesh

     5. ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอไรซ่าที่มีต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตมันฝรั่งหัวพันธุ์หลัก (G0) พันธุ์แอตแลนติก
         ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, โสพิศ อินขัติ, สิทธิโชค ปราระมียอง

     6. ความต้องการรับการบริการวิชาการด้านการเกษตรของเกษตรกร ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
         กนกพร นันทดี, พุฒิสรรค์ เครือคำ, อภิชนา วงศ์วารเตชะ, ปภพ จี้รัตน์, ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล

     7. ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะม่วง 20 สายพันธุ์
         อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ, วรรณอุษา ผาคำ

     8. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อการถ่ายทอดนวัตกรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชนเผ่าบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการหลวง
         พุฒิสรรค์ เครือคำ, ทวีชัย คำทวี, ปภพ จี้รัตน์

 

ผู้เข้าชม : 600 ท่าน