เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
22
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
Journal of Agricultural Production Vol. 2 Issue 1

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ ตำรับแม่โจ้
         อานัฐ ตันโช

     2. พัฒนาการของดอกและผลต้นมหัศจรรย์ (Synsepalum dulcificum) ที่ปลูกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
         จินตนา สามารถ ณัฐพงศ์ หงส์ทอง และ ธีรนุช เจริญกิจ

     3. ผลของสารสกัดยีสต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหมักปลาต่อการเจริญของ เอื้องสายเชียงใหม่ในสภาพปลอดเชื้อ
         รามิล จิระภิญโญ และ ประนอม ยังคำมั่น

     4. การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
         เฉลิมพันธุ์ บุตรตานนท์ พหล ศักดิ์คะทัศน์ พุฒิสรรค์ เครือคำ นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย และ ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล

     5. ผลของการจัดการปุ๋ยและการฉีดพ่นธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย
         เจนจิรา หม่องอ้น ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น ปราณี ศิริพันธ์ และ อารมย์ จันทะสอน

     6. การแยกกลุ่มสารอัลลีโลพาธิกจากใบอ้อยและฤทธิ์ยับยั้ง การงอกและการเจริญเติบโตต่อหญ้าข้าวนกและผักโขม
         ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ และ ชนากานต์ พูนธนากิจ

     7. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน
         สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง พัชธาวดี ขุนไกร เกษม ทองขาว จันทร์เพ็ญ แสนพรหม พิจิตร ศรีปินตา ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ และ สายชล โนสุวรรณ

     8. การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี
         สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง พัชธาวดี ขุนไกร เกษม ทองขาว ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ วินัย แสงแก้ว และ สายชล โนสุวรรณ

 

ผู้เข้าชม : 1145 ท่าน