เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
18
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
Journal of Agricultural Production Vol. 2 Issue 2

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. ผลของกรรมวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพดินในนาข้าวและผลผลิตข้าว พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
         อนุรักษ์ เครือคำ

     2. ผลของการไพรม์เมล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ด ต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
         จักรพงษ์ กางโสภา, เบญจมัย เหมืองทอง, เพชรรัตน์ จี้เพชร, สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์, พีรพันธ์ ทองเปลว

     3. การทดสอบพันธุ์มะเดื่อฝรั่งบนที่สูง
         สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง

     4. การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์
         สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง, เกษม ทองขาว, อุทัย นพคุณวงศ์, มณทิรา ภูติวรนาถ, แสงมณี ชิงดวง

     5. อิทธิพลของการเคลือบเมล็ดด้วย Captan และ Metalaxyl หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเล
         จักรพงษ์ กางโสภา, เพชรรัตน์ จี้เพชร

     6. อิทธิพลของ BAP ต่อการเจริญเติบโตของต้นแม่พันธุ์มันฝรั่ง ในระบบไฮโดรโพนิค
         อรทัย วงค์เมธา, อนุภพ เผือกผ่อง, กิตติชัย แซ่ย่าง, อรอนงค์ สว่างสุริยวงษ์

     7. ผลของอัตราปุ๋ยมูลวัวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณ สารฟลาโวนอยด์ของต้นว่านพญากาสัก (Leea macrophylla Roxb. ex Hornem.)
         ตันหยง เอมอยู่, วินัย แสงแก้ว

     8. ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมี ทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
         ไชยสิทธิ์ พึ่งแสงจันทร์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, บุญชู ดำรงศักดิ์คีรี, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล, ปภพ จี้รัตน์

 

ผู้เข้าชม : 1087 ท่าน