เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
19
 เมื่อวาน
22
 เดือนนี้
205
 เดือนที่ผ่านมา
726
 ปีนี้
76,321
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
172,630
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
Journal of Agricultural Production Vol. 3 Issue 2

ISSN : 2651-2475

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย วารสารผลิตกรรมการเกษตร

เอกสารดาว์นโหลด Full Text

บทความ

     1. ผลของช่วงเวลาการกำจัดวัชพืชต่อชนิดของวัชพืชเด่นและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ภายใต้การเพาะปลูกแบบนาดำ
         นริศ เนตรถาวร, เจนจิรา หม่องอ้น

     2. การเปรียบเทียบใช้สารอินทรีย์เพื่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้ไทยสกุลหวาย 2 ชนิดในสภาพปลอดเชื้อ
         เบ็ญจา บำรุงเมือง, นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า

     3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการรับการส่งเสริมปลูกผัก ในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวั
         วราภรณ์ สมป้อ, พุฒิสรรค์ เครือคำ, ปิยะ พละปัญญา, ปภพ จี้รัตน์

     4. ระยะที่เหมาะสมของช่อดอกเพศเมียต่อการติดผลของต้นอินทผลัม
         ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์, อาณัติ ดิษฐ์กระจัน

     5. การปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี
         พิกุล ประวัติเมือง, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, สุรพล เศรษฐบุตร, ทศพล มูลมณี

     6. แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
         เอกพล ทองแก้ว, บัญชา สมบูรณ์สุข, อภิญญา รัตนไชย

     7. Determination of The Optimum Concentration of Polyethylene Glycol 6000 for In-house Maize Seedling Screening System Against Osmotic Stress
         Pattama Hannok, Kanyakon Ruangjam, Natthanun Chantamit, Nasma Donlaman, Kamolrat Boonmawat, Pischanan Lowantha

     8. ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลำไยนอกฤดูในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
         สามารถ ใจเตี้ย, สิวลี รัตนปัญญา, อรอนงค์ ต๊ะอ๊อด

 

ผู้เข้าชม : 577 ท่าน