เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
69
 เมื่อวาน
31
 เดือนนี้
15,454
 เดือนที่ผ่านมา
10,556
 ปีนี้
74,482
 ปีที่ผ่านมา
45,865
   ทั้งหมด
170,791
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

     1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ของนักวิจัยและนักวิชาการให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

     2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและ แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัยและวิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

     3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต

     4. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิจัยสู่ชุมชน หรือสังคมโดยรวม