เมนู

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
47
 เมื่อวาน
218
 เดือนนี้
2,638
 เดือนที่ผ่านมา
3,602
 ปีนี้
9,614
 ปีที่ผ่านมา
7,175
   ทั้งหมด
17,401
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

     1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ของนักวิจัยและนักวิชาการให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

     2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและ แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัยและวิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

     3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต

     4. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิจัยสู่ชุมชน หรือสังคมโดยรวม