เมนู

 

Journal Information

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

ISSN (Print) : 2651-2475

ISSN (Online) : 2773-9929

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
70
 เมื่อวาน
28
 เดือนนี้
69
 เดือนที่ผ่านมา
1,298
 ปีนี้
23,800
 ปีที่ผ่านมา
13,529
   ทั้งหมด
45,116
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

การส่งบทความ

 

     ส่งบทความ พร้อมแบบลงทะเบียนส่งบทความ (download) ได้ทุกช่องทาง ดังนี้

 

     1. ไปรษณีย์

         ซีดี 1 แผ่น และเอกสาร 3 ชุด จ่าหน้าซองถึง

         กองบรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production (JAP)

         คณะผลิตกรรมการเกษตร

         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

 

     2. ส่งด้วยตัวเอง

         เอกสารเหมือนข้อ 1 นำส่งที่อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ห้องสำนักงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production (JAP) อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

 

     3. อีเมล์

         JAP@mju.ac.th (แนบไฟล์บทความ และสแกนแบบลงทะเบียนส่งบทความที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)

 

     4. ส่งออนไลน์

         https://tci-thaijo.org/index.php/japmju

 

การตรวจแก้ไขและการยอมรับการตีพิมพ์

 

     การสรุปผลการประเมินบทความหรือหากต้องการให้แก้ไข จะแจ้งให้ผู้เขียนทราบทางอีเมล์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 วันหลังจากได้รับบทความ