เมนู

 
แบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 วันนี้
19
 เมื่อวาน
28
 เดือนนี้
675
 เดือนที่ผ่านมา
933
 ปีนี้
675
 ปีที่ผ่านมา
13,529
   ทั้งหมด
21,991
 เริ่มบันทึก : 02/12/2561

การส่งบทความ

 

     ส่งบทความ พร้อมแบบลงทะเบียนส่งบทความ (download) ได้ทุกช่องทาง ดังนี้

 

     1. ไปรษณีย์

         ซีดี 1 แผ่น และเอกสาร 3 ชุด จ่าหน้าซองถึง

         กองบรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production (JAP)

         คณะผลิตกรรมการเกษตร

         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

 

     2. ส่งด้วยตัวเอง

         เอกสารเหมือนข้อ 1 นำส่งที่อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ห้องสำนักงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร Journal of Agricultural Production (JAP) อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

 

     3. อีเมล์

         japmju@gmail.com (แนบไฟล์บทความ และสแกนแบบลงทะเบียนส่งบทความที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)

 

การตรวจแก้ไขและการยอมรับการตีพิมพ์

 

     การสรุปผลการประเมินบทความหรือหากต้องการให้แก้ไข จะแจ้งให้ผู้เขียนทราบทางอีเมล์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 วันหลังจากได้รับบทความ